Toleransens grenser

Den moderne, veltilpassede og gjerne velutdannede nordmann liker å se seg selv som ytterst tolerant og antiautoritær. Og på ett vis er han det: Moralisme skyr han som pesten, ikke minst den som rammer ham selv, hans verdier og livsstil. Han skal ha seg frabedt enhver puritansk pekefinger, uansett hvem som hever den. Vi leverFortsett å lese «Toleransens grenser»